Ιδιωτικό Ιατρείο

ιατρείο

Ραντεβού με τη γιατρό

Στο ραντεβού σας με τη γιατρό προσκομίστε τυχόν εξετάσεις που ήδη έχετε πραγματοποιήσει παλαιότερα. Σε αυτές περιλαμβάνονται αιματολογικές (γεν. αίματος, βιοχημικές, ανοσολογικές κ.τ.λ.), απεικονιστικές (Αξονικές-Μαγνητικές, triplex αγγείων-καρδιάς). Με τον τρόπο αυτό διευκολύνετε τη διαγνωστική προσπέλαση του νοσήματός σας και αποφεύγετε τυχόν οικονομική επιβάρυνση από επανάληψη ήδη πραγματοποιηθέντων εξετάσεων.                                                                          
Κατά την επίσκεψή σας η γιατρός θα προχωρήσει σε λήψη ιστορικού (ατομικό, οικογενειακό, ατομικές συνήθειες, τρόπος ζωής, φαρμακευτική αγωγή), κλινική νευρολογική εξέταση, συνεκτίμηση εργαστηριακών εξετάσεων και τελικά θα σας δώσει περαιτέρω οδηγίες.

Παρέχεται ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέσω ΕΟΠΥΥ