Σύντομο Βιογραφικό

Η Νευρολόγος Ζησιμοπούλου Βάσω είναι Στρατιωτικός Ιατρός, πτυχιούχος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 


Ειδικεύτηκε στη Νευρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ευαγγελισμός" και μετεκπαιδεύτηκε στη Μονάδα Νευροεντατικολογίας (NICU) στο Henry Ford Hospital, Michigan, USA.

Είναι Επιμελήτρια στη Νευρολογική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας και συνεργάζεται με την ιδιωτική κλινική ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών. 


Στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών κατέχει τον τίτλο της Διευθύντριας Νευρολογικής Κλινικής, όπου με στενό κύκλο συνεργατών αντιμετωπίζει βαρύτερα περιστατικά, όπως οξέα εγκεφαλικά επεισόδια, που χρήζουν ενδονοσοκομειακής παρακολούθησης και νοσηλείας.

Μέλος Εταιρειών:

  • European Stroke Organization/ESO Telestroke Committee

  • World Stroke Organization 

  • European Neurological Society

  • Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία

  • Ελληνική Εταιρεία Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων

  • Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας

Λεωφ. Κηφισίας 18, Αθήνα, 115 26

Τηλ: 211-012-5198

  • White Facebook Icon

© 2023 by Νευρολογικό Ιατρείο Ζησιμοπούλου Βάσω.