Όταν παθαίνει κάποιος εγκεφαλικό μπορεί να εμφανίσει αιφνίδια δυσκολία στο λόγο. Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε δυσκολία στην κατανόηση του λόγου είτε δυσκολία στην ομιλία είτε συνδυασμός αυτών των δύο. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται αφασία.

Η μαρτυρία ενός πραγματικού ασθενή είναι χαρακτηριστική: "Μπορούσα να παίζω τάβλι όπως πριν αλλά δεν μπορούσα να πω «ντόρτια». Σκεφτόμουνα κανονικά, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τις σκέψεις μου λόγια"

αφασία, εγκεφαλικό