Λεωφ. Κηφισίας 18, Αθήνα, 115 26

Τηλ: 211-012-5198

  • White Facebook Icon

© 2023 by Νευρολογικό Ιατρείο Ζησιμοπούλου Βάσω. Proudly created with Wix.com

Όταν παθαίνει κάποιος εγκεφαλικό μπορεί να εμφανίσει αιφνίδια δυσκολία στο λόγο. Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε δυσκολία στην κατανόηση του λόγου είτε δυσκολία στην ομιλία είτε συνδυασμός αυτών των δύο. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται αφασία.

Η μαρτυρία ενός πραγματικού ασθενή είναι χαρακτηριστική: "Μπορούσα να παίζω τάβλι όπως πριν αλλά δεν μπορούσα να πω «ντόρτια». Σκεφτόμουνα κανονικά, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τις σκέψεις μου λόγια"